English

Zrcadlová kaple Klementina

Adresa:
Zrcadlová kaple
Klementinum
Mariánské náměstí 190
110 01 Praha 1
Vchody do objektu jsou obvykle možné z:

Mariánského náměstí
Karlovy ulice

Zajímavé linky:

Národní knihovna ČR
Mapa okolí ZK (173 kB)
Ortofotomapa okolí ZK (145 kB)
Fotogalerie ZK

Zrcadlovou kapli Klementina, zasvěcenou Zvěstování Panny Marie vybudoval pro šlechtické mariánské kongregace v letech 1724 - 1725 Kilián Ignác Dientzenhofer. Štukovou výzdobu provedl Bernard Spinetti, nástropní fresku Jan Hiebl.

Nástropní freska v jednotlivých pásech ilustruje veškeré modlitby Ave Maria. Ve freskách lze latinský text modlitby najít a přečíst.
První pás představuje Marii jako orodovnici za spásu světa (Ave Maria, milosti plná), další dva pásy - Marie pod kopulí chrámu a Marie na hoře Sinai mezi Juditou, Rúth a Ester - provázejí verše Pán s tebou, požehnaná mezi ženami. Čtvrtý pás - Marie s Ježíškem patří k závěru modlitby - požehnaný plod života tvého. Poslední pás, nad kůrem, symbolizuje postavami šlechtice, vladaře, rektora, lékaře, právníka, astronoma aj. poslání mariánské kongregace.

Stropní zrcadla zasazená do bohaté štuky jsou původní, tedy patrně z roku 1725. Nástěnná zrcadla, repliky původních, byla pořízena při restauraci kaple v 80. létech 20. století.

K výzdobě kaple patří olejomalby českého barokního malíře Václava Vavřince Reinera z roku 1725:
1. Anděl zjevuje sv. Josefu početí Krista
2. Jáchym a Anna učí Pannu Marii
3. Zachariáš s Alžbětou a chlapcem Janem Křtitelem
4. Sv. Jan Evangelista sepisuje Apokalypsu). 
Obrazy byly po restaurování začátkem tohoto století do kaple přeneseny zpět.

Balustráda kůru patří k vzácným kamenickým pracím. Pod ní, ve výklenku, je umístěna socha s. Josefa s Ježíškem v náručí.

K výzdobě kaple bylo použito kombinace mramoru a jeho napodobeniny, umělého mramoru, i ten dnes patří k historickým cennostem, protože dílny, jež toto umění ovládaly, jsou dnes řemeslnou raritou.

Varhany na kůru jsou z roku 1732. Nástroj však v roce 1783 kapli opustil a byl vrácen v roce 1971. Jejich tvůrcem byl jezuitský varhanář Tomáš Schwarz.

Varhany zabudované do torsa oltáře jsou patrně prací Jana Ondřeje Niederleho asi z 2. poloviny 18. Století. Do Klementina byly umístěny koncem minulého století.

Kaple byla opakovaně odsvěcena a znovu vysvěcena. V roce 1936 se stala koncertní a výstavní síní.

Předsíň kaple je klasicistní přístavek - rizalit, vlastně podpůrný pilíř postavený Matyášem Hummelem v roce 1780 na záchranu barokního knihovního sálu n prvním patře, jehož strop se začal v té době rozestupovat.

Zrcadlová kaple patří do areálu Klementina, bývalé jezuitské koleje - university (1556 - 1777). V době jezuitské éry tato katolická kolej nejprve konkurovala Karlově univerzitě, v pobělohorské době pak jezuité činnost činnost obou univerzit a jejich knihoven sloučili. Po odchodu jezuitů (1777) zůstalo Klementinum sídlem univerzity  (filosofická a matematická studia, astronomie, bohoslovecké školství) a knihovny. Od roku 1777 byla knihovna veřejně přístupná. 

Dnes je Klementinum sídlem Národní knihovny České republiky.

Národní knihovna shromažďuje, uchovává a zpřístupňuje veškerou domácí tištěnou a od roku 1991 i audiovizuální produkci, je tradičně knihovnou vysokých škol a největší knihovnou zahraniční literatury v České republice.

V jejím více než šestimilionovém fondu patří k nejcennějším pokladům domácího původu Vyšehradský kodex (1085), Passionál abatyše Kunhuty (1312) a Velislavova obrázková bible (asi polovina 14. století).

-----------------------------------------------------------

Zpět na stránky koncertní agentury AVEK