ramtl_concnejmensipruhl.gif (1344 bytes)

log_animalepr.gif (3019 bytes)

Duo Per la Gioia

mz1.jpg (23660 bytes)

   Zbyňka Šolcová – harp / harfa

   Mario Mesany - flute / flétna

Mario Mesany was studied Conservatory and Academy of Music Art in Prague, since 1986 he has been soloflutist in the Czech Radio Symphony Orchestra. He played with this orchestra in many countries in Europe, Asia (Japan, Korea, China) and USA. He cooperates with various chamber ensembles and groups. His hobby is ancient music and instruments.

Zbyňka Šolcová is soloharpist in chamber orchestra Virtuosi di Praga. After education in Prague Conservatory she won the first prize in international competition in Neerpelt, Belgium in 1986. She made recordings for the German Radio ZDR and television ZDF. She cooperates with various Czech orchestras.

-----------------------------------------------------------

Zbyňka Šolcová se narodila 1967 v Praze. Studium Pražské konzervatoře ukončila v roce 1987. V roce 1986 získal první cenu na mezinárodní soutěži komorních souborů v belgickém Neerpeltu. V dalších letech nahrávala pro Deutsche Rundfung a ZDF. V současné době vystupuje s různými českými komorními (Virtuosi di Praga) i symfonickými orchestry .

Mario Mesany se narodil 1963 v Praze. Po absolutoriu Pražské konzervatoře pokračoval ve studiu hry na flétnu na Akademii múzických umění u profesora Františka Čecha. Dnes působí jako sóloflétnista Symfonického orchestru Českého rozhlasu. Spolupracuje s různými komorními soubory a vystupuje sólově. Je uměleckým vedoucím souboru Rožmberská kapela, kde uplatňuje svou lásku k historické hudbě a historickým hudebním nástrojům. Věnuje se také pedagogické činnosti na Konzervatoři Jaroslava Ježka.

Duo Per la gioia vzniklo zajímavým a líbivým spojením flétny a harfy. Vděčná kombinace těchto nástrojů je známá v hudební literatuře již po celá staletí a inspiruje hudební skladatele až do současnosti. Díky tomuto zájmu je repertoár pro tyto nástroje opravdu rozsáhlý. Vedle originálních skladeb pro flétnu a harfu hraje Duo na svých koncertech také skladby známých barokních autorů, které byly původně komponovány pro flétnu a cemballo. V těchto případech přebírá harfa cemballové party bez znatelných změn. Významnou součástí repertoáru Dua jsou díla velkých mistrů českého i evropského klasicismu, dále skladby období romantismu a impresionismu. Duo Per la gioia již od roku 1992 pravidelně koncertuje doma i v zahraničí. Díky vysoké profesionalitě a společnému hudebnímu cítění přináší radost z hudby sobě i posluchačům v koncertních síních.

-----------------------------------------------------------   

Go to the AVEK's Homepage