ramtl_concnejmensipruhl.gif (1344 bytes)

log_animalepr.gif (3019 bytes)

Concerts of Classical Music

Presented by Venuse Kureckova´s Concert Agency AVEK

 

JAN MRACEK & JAN MRACEK - VIOLINS

Jan Mracek - violin

&   

Jan Mracek, jr. - violin

Jan Mracek (1952) is a pupil of. Dr. O.Stejskal master-class on Prague Conservatory and V.Snítil at Academy of Performing Arts in Prague. He won many competitions of young musicians (Concertino Praga, Kocian Contest). Already during his study performed with the Czechoslovak Chamber Orchestra. After the 9-year period in Prague Chamber Orchestra he gained resounding success as concert-master in Prague Radio Symphony Orchestra. Since 1994 is 1.Violin-Solo by Prague Symphonic Orchestra FOK. His CD´s was issued by BMG VICTOR and CLARTON.

 

Born in 1991 in Prague, Jan Mráček, jr. began to play the violin at the age of six. He became a pupil of Magdaléna Micková. He took part in several competitions of music schools, and also in the nationwide children violin competition “Plzeňské housličky”, where he two times won the 1st prize (2001 and 2002). Two times he took part in the Jaroslav Kocian International Violin Competition in Ústí nad Orlicí, and won the 2nd prize in the sections corresponding to his age. During his studies he has attended several classes and worked with such prestigious violinists as Prof. Jarosevich (Tel Aviv).


JAN MRÁČEK - housle

Jan Mráček (1952) vystudoval pražskou konzervatoř ve třídě Dr. Otokara Stejskala, ve studiu pokračoval na AMU u docenta V. Snítila . V mládí získal řadu soutěžních ocenění (Kocianova houslová soutěž, Concertino Praga). Již za svých studií byl členem Československého komorního orchestru . Po 9ti letém působení v Pražském komorním orchestru bez dirigenta se stal zástupcem koncertního mistra Symfonického orchestru českého rozhlasu v Praze. Nyní je čtvrtou sezónu koncertním mistrem pražských symfoniků FOK.  Věnuje se komorní hře, vystupuje též jako sólista. Má řadu nahrávek pro firmy BMG VICTOR, Clarton.

 


JAN MRÁČEK  jun. - housle

Na housle Jan Mráček junior hraje od svých šesti let, nyní je žákem Magdalény Mickové. Zúčastnil se několika soutěží hudebních škol, také celostátní soutěže Plzeňské housličky, kde získal 1. cenu - v roce 2001 i 2002. Dvakrát se zúčastnil mezinárodní houslové soutěže Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí, kde v roce 2001 získal 2. místo v kategorii nejmladších účastníků. Byly mu zapůjčeny 3/4 housle ze státní sbírky Muzea České hudby. Absolvoval již dvakrát kurzy u nynějšího předsedy poroty soutěže Jaroslava Kociana prof. Jaroseviče (Tel Aviv).


 

-----------------------------------------------------------

 

E-Mail: info@concerts-prague.cz

Go to the AVEK's Homepage