English prapor_eng.gif (151 bytes)

česky prapor_cz.gif (108 bytes)

Deutsch prapor_de.gif (917 bytes)

 

     LENKA ŠKORNIČKOVÁ      

soprano

soprán

Sopran

signat.gif (980 bytes)

LS.jpg (13164 bytes)

 

line_not.gif (414 bytes)

 

LENKA SKORNlCKOVA - soprano

logoLS.gif (2530 bytes)prapor_eng.gif (151 bytes) Lenka Skornickova was born in Prague and studied at the Conservatoire and Academy of Performing Arts in the same city. She was a member of the Opera Studio of the National Theatre and performed in opera houses in Prague and in the opera house in Liberec whilst she was a student. She made her opera début as Pamina in Mozart's 'The Magic Flute' when she was only twenty years old. She took part in several national and international singing competitions and always reached the finals. Taking part in the Grimsby International Competition for Singers in 1989 resulted in her winning two prizes. It was also the first time that the English Song Award had been won by a non-English singer.
In addition to opera, Lenka became well known as an interpreter of early music and performed with numerous orchestras and ensembles throughout Europe. Her experience singing opera and early music, and working closely together with the excellent pianist Jitka Drobilková inspired her to study songs and as a duo they have given many highly acclaimed recitals. Several song cycles were written especially for Lenka's voice by prominent Czech composers; apart from those she also performs other works of contemporary music. Lenka has studied with eminent singing teachers in several countries and now she receives requests to coach students herself. She has taken a part in several CD recordings, worked for many international radio and television companies and besides giving concerts Lenka sings as a guest in various opera productions.

line_not.gif (414 bytes)

LENKA ŠKORNlČKOVÁ - soprán

logoLS.gif (2530 bytes)prapor_cz.gif (108 bytes) Lenka Škorničková se narodila a studovala v Praze. Po absolutoriu konzervatoře pokračovala ve studiích na pražské AMU a působila jako členka Operního studia pří Národním divadle v Praze. Jejím operním debutem byla Mozartova Pamína, ve které se představila jako teprve dvacetiletá na scéně divadla F.X. Šaldy v Liberci.
Kromě opery se brzy začala zajímat i o interpretaci vokální tvorby starších stylových období a její hlas se stal také inspirací k několika novým písňovým cyklům.
Zúčastnila se více pěveckých soutěží, domácích i mezinárodních, a vždy byla oceněna. Na Mezinárodní pěvecké soutěži v Great Grimsby v r. 1989 získala dvě ceny, z nich jedna, cena za interpretaci anglické písně, byla vůbec poprvé v historii soutěže udělena neanglickému soutěžícímu. Následovalo tříměsíční koncertní turné po Spojeném království, které jí umožnilo představit se britskému hudebnímu světu.
Lenka absolvovala několik pěveckých mistrovských kursů vedených významnými pedagogy z různých zemí, dva roky studovala zpěv soukromě v Londýně, a nyní je sama zvána k pořádání interpretačních seminářů na různých hudebních školách a institucích. Lenka Škorničková pravidelně koncertuje v Německu a Francii, dále v Itálii, Polsku, Dánsku a Rumunsku, ale především ve Velké Británii; spolupracuje s mnohými orchestry a soubory z celé Evropy a věnuje se interpretaci hudebních děl od raného baroka až po současnost.
Zúčastnila se natáčení několika CD, účinkovala v pořadech pro četné domácí i zahraniční rozhlasové a televizní stanice a pohostinsky vystupuje na scénách operních divadel v českých zemích.
Její dosavadní umělecký vývoj a také přátelství a častá spolupráce s vynikající klavíristkou Jitkou Drobílkovou přivedly Lenku k hlubšímu zájmu také o literaturu písňovou. Společně s Jitkou založila v r. 1996 koncertní duo, které se nyní velmi intenzívně zabývá studiem a interpretací písní u nás i v zahraničí.

line_not.gif (414 bytes)

LENKA SKORNlCKOVA - Soprano

logoLS.gif (2530 bytes)prapor_de.gif (917 bytes) Lenka Skornickova wurde in Prag geboren und studierte am Konservatorium und an der Akademie für Künste in der gleichen Stadt.
Sie war Mitglied des Opernstudios des Nationaltheaters in Prag und sang während ihrer Studienzeit in den Opernhäusern von Prag und Liberec. ihr Operndebüt gab sie im Alter von erst 20 Jahren als Pamina in Mozarts Zauberflöte. Ausser Opern singt Lenka auch Lieder und alte Musik. Verschiedene Liederzyklen wurden von jungen tschechischen Komponisten speziell für sie geschrieben.
Sie nahm an mehreren nationalen und internationalen Gesangswettbewerben teil und erreichte jeweils das Finale.
Lenka hat die Meisterkurse bedeutender Gesangslehrer verschiedener Länder besucht. lnzwischen erhält sie Anfragen von Musikerkollegen, selber Meisterkurse zu halten. Seit ihrer Teilnahme an der Sommerschule der Pro Cantione Antiqua in Florenz im Jahre 1988 sang Lenka Skornickova mit zahlreichen Orchestern und Ensembles in ganz Europa, und sie verfügt über ein umfangreiches Repertoire an Werken vom frühen Barock bis zur zeitgenössischen Musik.
Sie hat mehrere CDs aufgenommen, für viele internationale Radio- und Fernsehstationen gearbeitet und ist regelmässig Gast im verschiedene Opernproduktionen.

line_not.gif (414 bytes)

Back to AVEK homepage